Hoe verloopt een scheiding via mediation

Zodra jullie contact opnemen met CMB mediation kan er een eerste kennismakingsgesprek gepland worden. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en de eerste vragen die bij jullie leven over scheiden via mediation te beantwoorden.

Als jullie besluiten dat mediation bij jullie past en jullie willen het proces voortzetten dan wordt er gezamenlijk een mediation overeenkomst opgesteld. Hierin leggen we de afspraken tussen jullie en CMB mediation vast over het mediationtraject. Na ondertekening kan de daadwerkelijke mediation van start gaan.

De mediation start altijd met de openingsfase. In deze fase kijken we of er per direct zaken geregeld moeten worden om ervoor te zorgen dat de mediation goed kan verlopen. Dit noemen we een zogenaamde voorlopige voorziening. We stippelen het traject uit die we samen gaan doorlopen. De stappen zijn afhankelijk van jullie situatie. Wel of niet getrouwd, wel of geen kinderen, wel of niet een eigen huis, etc. Jullie eigen situatie bepaald wat er nodig is om het scheidingsproces te kunnen doorlopen.

Na de openingsfase worden de diverse stappen van het scheidingsproces doorlopen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant/ vaststellingsovereenkomst.

Als alle stappen doorlopen zijn wordt er een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Deze zal jullie scheiding in behandeling nemen. Na de uitspraak en de akte van berusting kan de scheiding ingeschreven worden en zijn jullie definitief gescheiden.

Ook na de definitieve scheiding zijn er nog zaken die jullie moeten regelen zoals de belastingaangifte en de verdeling van de pensioenen. Na de definitieve scheiding hebben wij nog eenmaal contact voor de evaluatie en eventuele nazorg.